Bodffordd

Mae pentref Bodffordd yw ym mhlwyf Heneglwys ar Ynys Môn, mae’n gorwedd tua 2 filltir o dref Llangefni . Roedd y tir unwaith yn eiddo i’r Esgob Bangor ac wedi cael ei adnabod fel Bodffordd Esgob .
Mae’n bentref gwledig gydag eglwys hailadeiladu St Llwydian ym 1845 oedd yn ymroddedig wreiddiol i Sant Corbre a dau gapel yn bennaf Capel Gad , a Chapel Sardis – . Roedd gan y pentref hefyd yn melin wynt ar gyfer gwenu o Corn . Ardal y cyngor cymuned yn cynnwys pentref Trefor . Yn ôl Cyfrifiad y Deyrnas Unedig 2001 , gall 77.9 % o’r boblogaeth yn adran etholiadol yn gallu siarad Cymraeg .

Bodffordd

The village of Bodffordd is in the parish of Heneglwys on the island of Anglesey, it lies about 2 miles from the town of Llangefni. The land was once owned by the Bishop of Bangor and has been known as Bodffordd Esgob.
It is mainly a rural village with a church St Llwydian’s – originally dedicated to Saint Corbre – , and two chapels – Capel Gad, and Capel Sardis. The village contained a mill for the grining of Corn. The community council area includes the village of Trefor. According to the United Kingdom Census 2001, 77.9% of the population in the electoral division can speak Welsh.

 

Bodffordd