Cynghorwyr / Councillors

Mae’r Cyngor Cymuned yn cynnwys 10 cynghorydd mewn 3 ward: –

The Community Council is made up 10 councillors  in 3 wards:-

Mae’r Cyngor yn cyfarfod ar ddydd Mawrth , 3ydd wythnos y mis (Dim cyfarfod ym mis Awst.)
The Council meet on Tuesday, 3rd week of the month (No meeting in August.)

Neuadd Goffa Bodwrog