Cynghorwyr / Councillors

Mae’r Cyngor Cymuned yn cynnwys 10 cynghorydd mewn 3 ward: –

The Community Council is made up 10 councillors  in 3 wards:-

Heneglwys :- J Egryn Lewis, John Evans, Einion Williams, Ellis W Roberts, T Malcome Williams

Bodwrog :- H Glyn Owen. R Rhys Roberts, E Dyfrig Owen.

Llandrygarn :- Dafydd T Roberts, Robert M Roberts.

Cynghorwyr Sirol / County Councillors
R G Parry, Dylan Rees, Mrs Nicola Roberts.

Mae’r Cyngor yn cyfarfod ar ddydd Mawrth , 3ydd wythnos y mis (Dim cyfarfod ym mis Awst.)
The Council meet on Tuesday, 3rd week of the month (No meeting in August.)

Neuadd Goffa Bodwrog Memorial Hall

Cynghorwyr / Councillors- Bodffordd